Fredrik Henrik af Chapman


Sällskapets ändamål är att samla och förmedla kunskaper om Fredrik Henrik af Chapman och hans betydelse för svensk och internationell sjöfart och ingenjörskonst samt om hans livsverk, hans person och hans värld.

Verksamheten består i första hand av föredrag och studiebesök. Vi behandlar ämnen med anknytning till både civil och militär sjöfartshistoria och koncentrerar oss på den spännande gustavianska tiden. En viktig och växande del är att hålla kontakt med institutioner och föreningar med intresse för segelfartyg och sjöfartshistoria.

Skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chapman föddes 1721 på Nya varvet i Göteborg och dog 1808 i Karlskrona. Han är en av de viktigaste personerna inom svenskt och internationellt skeppsbyggeri.

Chapman var den förste skeppsbyggaren som införde matematiska beräkningar för konstruktion av fartygsskrov, vilket lade grunden till modernt skeppsbyggeri. Han skrev flera internationellt uppmärksammade verk varav det mest berömda är "Architectura Navalis Mercatoria" som utkom 1768 och är rikt illustrerad med 62 stora kopparstick visande både handels- och örlogsfartyg från olika länder.