2021


 Af Chapmans 300 års dag 9 sep

Framförd av Marinens musikkår och med Skärgårdsflottans blå flagga hissades i toppsejnfallet och den svenska nationsflaggan på gaffelnocken i Gladanmasten

Tal av chefen för museet och ordföranden i Sällskapet F.H af Chapman, som samordnade firandet. Lunch intogs i Minneshallen, med Amphions vackra aktespegel i fonden. Obs. original från 1700-talet

Även ställföreträdande marinchefen närvarade och hedrade af Chapmans betydande gärningar för fartygskonstruktioner som fortfarande kan tillämpas.

Som en speciell gåva till minne av skeppsbyggaren, överlämnades hans bibel som gåva till museet, av efterlevande ättlingar.

Guider visade runt på nya utställningar , vilka finns att se på länken samt föreläsningar både IRL och digitalt !