2020

Tisdagen den 21 januari


Vid årets första medlemsmöte på Katarina Sjöfartsklubb blev det fullt hus, och det var inte så konstigt. Den krämiga fisksoppan i all ära, men det var nog det mycket intressanta föredraget av Carl-Johan Söder från Wallenius Marine som drog. Han berättade om utvecklingsarbetet på en ny fartygstyp, wPCC, vinddrivet biltransportfartyg. Arbetet sker i en grupp sammansatt av forskare från Wallenius, SSPA i Göteborg och KTH i Stockholm. Det finns ett koncept som visar ett konventionellt skrov med fyra 80 meter höga vridbara master med styva segel i plast eller aluminium, formade som en flygplansvinge.

Ett konventionellt biltransportfartyg med en last av 8 000 bilar (Parkaden i Stockholm rymmer 800) och behöver en motorstyrka på 10 MW för att kunna hålla en marschfart på 18 knop. Om man drar ner farten till 10 knop räcker det med 3 MW. Just 3 MW räknar man med att få ut med vindkraft, och transporten skulle alltså bli långsammare, man räknar med 4-5 dygns längre tid över Atlanten. När man ser de stora lager av nyimporterade bilar i hamnarna får man intrycket av att en något längre transporttid kan accepteras. Segeltransporten blir något dyrare än konventionell transport, man räknar med en kostnad på 240 dollar per bil mot 200 dollar med nuvarande transporter. Trots nackdelarna hoppas man att bilbolagen ändå skall välja segeltransporter på grund av det stora goodwill-värde som ligger i utsläppsfria transporter.

En mycket intressant uppgift var att man redan är långt framme i projektet. En 7 meter lång modell skall beställas redan i år och ambitionen är att kunna beställa skrovet till det första fartyget redan i slutet på nästa år.

Torsdagen den 12 mars 2020

Sällskapets årsmöte hölls i hörsalen på Sjöhistoriska museet kl 1200. Efter mötet kl 1300 berättade vår medlem Bertil Murray om sin farbror och namne, som 1931 seglade som elev på fullriggaren af Chapman till Amerika. Det var hans första resa och han var då 17 år. För att vara så ung skildrade han denna, och följande resor i andra fartyg, både seglande och maskindrivna, på ett så intressant och engagerande sätt att man förstår, att Bertil beslutat att samla dessa texter, komplettera dem med bilder från ett välförsett bildarkiv för att ge ut dem i bokform.