2017

Fredagen den 10 mars

Medlemmarna i Sällskapet F H af Chapman höll årsmöte i Hörsalen på Sjöhistoriska Museet.

I anslutning till mötet och med början kl. 13 talade konstnären och författaren Anders Djerf över ämnet Mathias Holmers. Denne arbetade sig upp inom Ostindiska kompaniet från att ha varit en fattig pojke från Arholma till att föra befäl på flera av kompaniets fartyg. Han blev så välbeställd i tjänsten hos kompaniet att han kunde bygga en herrgård på Lidö i Stockholms norra skärgård, som blev hans hem på äldre dagar. Gården är numera öns värdshus. Föreningen planerar ett besök med lunch på värdshuset senare i vår.

Tisdagen den 16 mars

Sällskapet gjorde en utflykt i lysande vårväder till Lidö och Mattias Holmers gamla säteri i Roslagens skärgård.

Sedan lång tid stillbaka har det funnits bebyggelse på Lidö. Man tror att öns historia sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Omkring 1634 ägdes Lidö av Bengt Oxenstierna, som lät bygga ett ståtligt barockslott på ön. Lidö härjades av ryssarna 1719 och slottet förstördes i grunden. 1764 köptes Lidö av Arholma-sonen Mattias Person-Holmers, kapten på Ostindiska Companiet. Han lät uppföra det nuvarande säteriet på grunden av det gamla stenhuset. Idag vittnar bland annat Kinarummets exotiska tapeter om hans äventyrliga yrke.

Vi gavs möjlighet att titta närmare på herrgårdsmiljön tillsammans med Anders Djerf, aktiv konstnär, illustratör, skribent, grafisk formgivare och sedan 2010 också auktoriserad guide. Anders berättade intressant och spännande om Mattias Holmers liv och hans familj och också en hel del om öns historia.

Numera drivs Lidö Värdshus i den gamla säteribyggnaden av Olle Tejle och Hugo Olofsson. På värdshuset åt vi en uppskattad lunch under trevlig samvaro.

Efter lunchen gav Skärgårdsstiftelsens tillsyningsman Micke Jansson oss en orientering om situationen på dagens Lidö, och vi följde honom på vägen som går i en cirkel förbi värdshuset, jordbruket och djuren, genom vacker natur till naturhamnen Österhamn. Runt den vägen passerade vi öns alla smultronställen.

Dagen avslutades med ett fruktmellanmål varefter vi hämtades vid bryggan av taxibåten för hemfärd till Räfsnäs brygga, där buss och några egna bilar tog deltagarna tillbaka till huvudstaden.

Resa till Åboland den 18-20 augusti

Det krig med Ryssland (1808-1809) som resulterade i att Finland gick förlorat för Sverige inleddes av ryssarna med ett överraskande anfall över finska gränsen i februari 1808. Den svenska armén var inte tillräckligt beredd att möta ryssarna vid gränsen utan drog sig tillbaka mot norra Finland, till trakten kring Uleåborg. Rys-sarna kunde därför obehindrat avancera genom södra Finland till Åbo som var Finlands huvudstad på den tiden. Staden intogs redan den 22 mars. Sveaborg utanför Helsingfors överlämnades efter kapitulation i maj intakt med kanoner ammunition och dit förlagd skärgårdsflotta, där-ibland ett stort antal kanonslupar. En viktig förutsättning för genomförandet av anfallet och därmed sammanhängande transporter var att sjövägen utmed den finska kusten hölls öppen.
Svenskarna lyckades inte hindra ryssarna att öppna leden förbi Hangö udd. Avgörande strider kom därför att stå vid och på Kimitoön strax söder om Åbo. För att nå Åbo måste den ryska flottan ta sjövägen antingen väster eller öster om ön. På västra sidan blockerades passagen av främst fregatter, vilket omöjliggjorde passage den vägen. På östra och norra sidan fanns en sjö-led runt ön som visserligen var smal och bitvis trång men fullt farbar för den ryska roddflottan. Längs den leden och i närheten av dess utlopp i havet stod i början av augusti några för fortsättningen avgörande anfall mot främst de svenska kanonsluparna. Även landbaserat artilleri deltog i striderna från båda sidor. Ryssarna lyckades "skjuta" sig igenom och öppna leden. Om skär-gårdsflottan lyckats hindra detta är inte uteslutet att kriget fått en annan utgång och att Sverige fått behålla Finland inom rikets gränser.

Chapmansällskapet företog 18-20 augusti 2017 en resa till Åbo och Kimitoön närmast för att bese platser för striderna 1808 (Bilaga). 12 personer deltog i resan på ön. Viking Lines Amorella tog deltagarna till Åbo med start på fre-dagskvällen från Stockholm. Under överfärden intogs gemensamt en delikat tre-rätters middag under vilken deltagarna fick tillfälle att närmare lära känna varandra. Väl framme i Åbo på lördagsmorgonen väntade vår guide Göran Eriksson och en buss på kajen för att föra oss vidare till Kimitoön efter en sightseeingtur i Åbo. Göran har utgivit den ytterst intressanta boken "Skärgårdskriget 1808 Striderna vid Kimitoön" som inspirerat till resan. Han är själv bosatt på Kimitoön och hade gjort programmet för vårt besök.

Första anhalt var Lemo strand söder om Åbo där ett landstigningsförsök av svenskarna slogs tillbaka. Runeberg har några strofer om slaget i "Fänrik Ståls sägner" i dikten "Den döende krigaren". Därefter gick resan vidare till Kimitoön och Westankärrs herrgård. Gården besågs på inbjudan av ägaren Mårten Forss. Den ryska staben hade sitt högkvarter i huvudbyggnaden, som numera är Forss hem. En svensk avdelning med översten Axel af Palén i spetsen landsteg i ett skogsområde söder om gården och lyckades överrumpla staben och överbefälhavaren för de ryska styrkorna Buxhoevden, som påbörjat en segermåltid i herrgårdens matsal. I stället lät sig svenskarna väl smaka av måltiden innan de fördrevs av ryssarna som återvände. De fick dock med sig befälhavarens kraschaner tilldelade av den ryske kejsaren, vilket livligt uppskattades av den svenske kungen Gustaf IV Adolf. Mårten Forss fick som tack för besöket en keps med Sällskapets emblem, den förste som tilldelats denna hedersbetygelse.

Därefter vidtog en rundtur på ön främst för att se några av de platser där avgörande strider stod utmed dess stränder. Tyvärr medgav inte tiden ett besök vid Sandö ström och Tallholmen, vilket krävt en längre promenad i terrängen. Utfärden framgår närmare av det av Göran utarbetade programmet. En mycket god lunch intogs i Kasnäs, som kommunen bjöd på. Utfärden avlutades vid Kimito Kyrka vid vilken offren och deras anhöriga i det nyligen inträffade knivdådet i Åbo hedrades med en tyst minut. Kyrkans begrav-ningsplats med krigsgravar visades varefter resan avrundades med en kaffestund i närheten. Göran delade ut bokgåvor, bl.a. sin nämnda bok om "Skärgårdskriget 1808". Han hade lagt ner ett gediget arbete för resans genomförande och också sett till att vi fick vår timliga försörjning i form av lunch och kaffestunder. Dessutom hade han anlitat lokala guider som berättade om striden vid Lemo strand där ett monument uppförts och ryssarnas passage i det trånga sundet vid Strömma. Ordf. avtackade honom med Jan Linders bok "Skeppens geni, en keps med Sällskapets emblem och en flaska rosévin.

Förutom att vara föremål för strider mellan svenskar och ryssar 1808 utgör Kimitoön en vacker ö och en stor turistattraktion. Närmare information kan inhämtas från hemsidan www.VisitKimitoön.fi
Resan avslutades i Åbo där deltagarna fick tid över för att bese staden innan de begav sig till färjan, den här gången Viking Grace, för hemfärd efter en väl genomförd och uppskattad resa. Den av Chapman konstruerade kanonslupen har varit tema för Sällskapets resor i Finland med tidigare besök i Kotka och på Sveaborg.

Tisdagen den 10 oktober

Vid ett lunchmöte i Saltsjöbadens församlingshem höll vår vice ordförande Lars Erik Husén ett uppskattat föredrag om den store skeppsbyggaren. Text och bilder var i huvudsak tagna från boken Skeppens Geni av Jan Linder, Sällskapets grundare. Efter föredraget, och även under detsamma, kom ett antal frågor från de intresserade åhörarna, och ett gott betyg åt framställningen var att den mest entusiastiske och uppenbarligen mycket imponerade frågeställaren var Sune Carlsson. För dem som inte vet det vill vi påpeka, att Sune Carlssons varv är ett kvalitetsbegrepp och Sune själv en minst lika känd varvsägarprofil i Saltsjöbaden som sjuttonhundratalskollegan af Chapman.

Onsdagen den 29 november

Vid Sällskapets lunchmöte på Katarina Sjöfartsklubb ondsagen den 29 november gav först vår medlem Ulf Swenzén en intressant redogörelse för det vackra segelskeppet af Chapman. Hon är en 1500 tons fullriggare byggd i järn vid varvet Whitehaven på Englands västkust 1884. Hon köptes av rederiet Martin & Co i Dublin och fick namnet Dunboyne. År 1908 såldes hon till ett norskt rederi som 1915 sålde henne vidare till det svenska rederiet Transatlantik, som byggde om henne till skolskepp för deras befälselever och döpte henne efter en av Göteborgs stora sjöfartspersonligheter till G. D. Kennedy. År 1923 såldes hon vidare till Kungl. Flottan för kr 128 000 och användes som skolskepp för Skeppsgossekåren fram till 1934. Då hade hon hunnit göra 11 långresor under vilka nära 2000 skeppsgossar utbildats. 1935 degraderades hon till logementsfartyg och 1947 såldes hon till Stockholm Stad.

Här tog Stefan Båmstedt vid. Han var projektledare för den senaste stora renoveringen, men han började sin berättelse redan när Stockholm Stad köpte skeppet för kr 5 000 för att hyra ut henne till Svenska Turistföreningen. Hon förvandlades efter viss renovering till ett av Sveriges populäraste vandrarhem. Åren 2006-8 genomfördes en totalrenovering av fartyget i en av varvstunnlarna på Muskö. Ett sådant arbete är naturligtvis ett oerhört komplicerat projekt, och vi fick höra hur praktiskt taget varje arbetsmoment blev föremål för en hetsig diskussion om huruvida just det hörde till arbetsbeskrivningen eller skulle debiteras extra. För att inte förändra fartygets läge i vattnet vägdes varje detalj som tog i land för att kunna jämföra med vad som togs ombord. Om staden fick henne billigt så blev renoveringen desto dyrare, 105 miljoner. Men så kommer hon också att under överskådlig tid försköna Stockholms redan vackra gatubild och glädja alla de gäster som där haft en koj.

Måndagen den 4 december

Den 4 december i Kolskjulet på Kastellholmen höll vår ordförande ett mycket uppskattat anförande om F H af Chapman, hans person, hans gärning och hans roll i det politiska och militära skeendet. Det var en enligt arrangörerna, Föreningen Briggen Tre Kronor, ett ovanligt välbesökt måndagsmöte, och det märktes att ämnet intresserade briggenfolket, inte minst därför att vi kunde välkomna 6 nya medlemmar i Sällskapet. Eftersom föredraget rör en så central del av vår verksamhet lämnas inget referat här, utan föredraget kommer att publiceras i sin helhet på vår hemsida.