Skärva

Tavelkabinettet på Skärva
Under sin tid som Varvsamiral i Karlskrona köpte F H af Chapman år 1784 en lantegendom några mil utanför staden, Skärva. Där lät han år 1785-86 uppföra en grandios sommarbostad efter ritningar som han själv gjort tillsammans med sin gode vän Carl August Ehrensvärd.

Här tillbringade han mycket tid både sommaren och vinter, och redan före sin pensionering år 1793 bodde han längre tid här ute än i sin tjänstebostad vid varvet, Gröna Gången. Han hade sitt arbetsrum en trappa upp. Där står i dag en tubkikare framför ett litet fönster, och det har sagts att han därifrån kunde övervaka arbetet på varvet, men det är en skröna. Här ute fortsatte han att studera efter sin pensionering för att ytterligare förkovra sig i skeppsbyggnadskonsten och publicerade också en hel del skrifter rörande olika formler för fartygens konstruktion. Han genomförde också en hel del praktiska prov genom att dra fartygsmodeller genom vattnet i en ränna som han låtit gräva. Det är för övrigt samma teknik som används i dag i SSPA i Göteborg, en av världens mest välmeriterade forskningsanstalter för skeppsbyggnad. År 1806, två år före sin död, sålde han egendomen.

Skärva har alltsedan Chapmans tid haft privata ägare, senast familjen Schröder/Wachtmeister, som 2014 sålde Skärva med alla inventarier på auktion. Egendomen tillhör Världsarvet Karlskrona, och det är i sådana ögonblick man saknar en institution liknande den brittiska National Trust som kan ingripa och rädda kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nu köptes huset av en konstintresserad tysk entreprenör, Henry Nold, som låtit restaurera huset och gjort det till ett café och vandrarhem med frukostservering.

Vid auktionen skingrades även inventarierna, av vilka ett värdefullt så kallat spelur och två praktvaser i porslin föreställande Fredrik den Store av Preussen och hans bror Henrik av Preussen köptes av Nationalmuseum. Ägaren själv är som sagt konstintresserad, och efter ett gediget förarbete av enskilda personer i Karlskrona har han låtit beställa en kopia av den urna som stod i trädgården och som syns till vänster på bilden. Likaså pågår arbete för att försöka återanskaffa fem stora porträttmedaljonger, varav tre av Sergel, som hängde i Chapmans sovrum.

År 2021 firades 300-årsminnet av Fredrik Henrik af Chapmans födelse, och Chapmansällskapet beslutade att som en del i högtidlighållandet återskapa Tavelkabinettet på Skärva till sin forna glans. För detta ändamål genomfördes en insamling kallad "Tavlorna på Skärva" som gjorde det möjligt att nytillverka alla de 99 tavlorna och dessutom återskaffa den byst av Gustav III som stod i rummet.

De fotografiska reproduktionerna har skänkts till Blekinge Museum, Karlskrona, som har deponerat dem på Skärva. Namnen på dem som hjälpt till att återskapa den historiska miljön på Chapmans Skärva finns tillgängliga i Tavelkabinettet, förtecknade i en vacker, läderinbunden donationsbok. Alla tavlorna är numrerade, och ett eller flera nummer efter namnet betyder att man skänkt ett belopp som innebär att vederbörande blivit fadder för en eller flera tavlor.

Karlskrona Stad anordnar varje år de så kallade Världsarvsdagarna under en helg på hösten, och år 2021 var temat för evenemanget "F H af Chapman". Festligheterna inleddes den 22 september med att Staden anordnade en mottagning på Skärva för att presentera det nyrestaurerade Tavelkabinettet.

Här nedan följer en förteckning över de företag, föreningar och privatpersonen som bidragit till att vi kunnat återskapa en del av världsarvet Karlskrona.Ett stort tack från Chapmansällskapet

genom

Lars Rossander Harald Andersson

Förteckning över donatorer

Företag och föreningar


Företag/förening                                                       Bostadsort                                            Tavla

Albinsson och Sjöberg                                                                  Karlskrona                                                             167, 224

Breakwater Publishin,  Lennart Fougelberg                       Göteborg                                                                  154

Carlscrona Båteskader                                                                 Karlskrona                                                              142

Carscrona Redeviva                                                                      Karlskrona                                                              221, 189

Chapmansällskapet                                                                      Stockholm                                                               206

Christer Fredholm                                                                        Nättraby                                                                   Byst Gustaf III

Flottans Män                                                                                  Karlskrona                                                                150

Karlskrona kommun                                                                   Karlskrona                                                               156, 192

Nättraby Hembygdsförening                                                  Nättraby                                                                    158

Officerskurs -58 Kungl. Sjökrigsskolan                             Näsby                                                                           191

Pedalordens Vänner                                                                   Stockholm                                                                  178

Svenska Ostindiska Companiet                                             Göteborg                                                                     160

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek                                     Stockholm                                                                  Byst Gustaf III

Walleniusrederierna                                                                 Stockholm                                                                   154, 190


Privatpersoner

Efternamn Förnamn                                                   Bostadsort                                                               Tavla

Abramsson Harald                                                                Stockholm

Ahlman Leif                                                                             Lyckeby

Andersson Björn                                                                    Karlskrona                                                                           176

Andersson Eskil                                                                     Karlskrona                                                                           223

Andersson Karin och                                                          Karlskrona                                                                            140, 141

Andersson Rune                                                                   Stockholm

Bagge Magnus Daniel                                                        Vikbolandet

Björk Magnus                                                                        Gotland

Blom Jan-Evert                                                                   Tidaholm

Brax-Andersson Ing-Britt                                              Tråvad

Bränning Hans                                                                     Brännö

Carlström Björn                                                                   Nacka

Crona Bengt                                                                          Karlskrona

Dinkelspiel Max                                                                 Barcelona

Edman Leif                                                                           Täby

Edström Björn                                                                     Västerhaninge

Falkenberg Henrik                                                          Stockholm                                                                                       161

Feuer Imre                                                                           Åhus

Forsbrand  Birgitta och Kjell                                       Karlskrona

Fridman Sören                                                                 Bro

Frisk Olof                                                                             Vendelsö

Göransson Göran                                                         Stockholm                                                                                      161

Hagberg Björn, Christel och Ola                             Rödeby                                                                                           153

Hagman Mattias                                                           Karlskrona

Haller Lars                                                                       Karlskrona                                                                                    201

Hallsenius Jörgen                                                           Stockholm

Hallstedt Linda                                                             Sollentuna

Hedin Per Ola                                                                 Bjärred

Hellström Anders                                                         Eskilstuna

Hoff Lars Erik                                                                 Täby

Holmer Mats                                                                 Sturkö                                                                                                 170

Holmström Leif Allan                                               Stockholm

Holmén Björn                                                               Sigtuna

Janner Inger och Erland                                          Nättraby

Larsby Sölve                                                                 Tyresö

Lindemyr Anders                                                       Karlskrona

Lordin Lennart                                                           Karlskrona

Lublin Ulf                                                                    Handen

Malmgren Christel och Lars                                Sturkö                                                                                             208

Meister Lennart                                                        Varberg

Melin Carina                                                               Karlskrona

Murray Bertil                                                              Uppsala                                                                                         144

Nilsson Torsten                                                         Karlskrona

Nyström Carl Rudolf                                                Djursholm                                                                                  217

Olander Ronny                                                             Svedala

Olsson Carl Axel                                                          Ljungby

Otterlund Ingvar                                                        Hjärup

Palmbäck Bengt                                                          Danderyd                                                                                  199, 203

Petersson Gunnevi och Börje                                 Karlskrona

Rennemark Elisabet och Morgan                         Karlskrona                                                                                213

Romson Jan                                                                   Enebyberg

Rossander Lars                                                            Djursholm

Rossander Erik                                                             Danderyd

Salén Katja, Patrik och familj                                Stockholm                                                                              146, 147, 149

Saur Jan                                                                           Helsingborg

Sjöberg Pål                                                                     Karlskrona

Sjöberg Margareta                                                      Karlskrona                                                                                  216, 165

Svensson Susanne                                                      Jämjö

Swenzén Ulf                                                                 Saltsjöbaden

Tengbom Bernt Frans                                               Halmstad

Thidell Ingrid och Sune                                            Karlskrona                                                                                         235

Thuresson Anders                                                        Stockholm

Tornberg Claes                                                               Lidingö

Tägtström Ronnie                                                         Stockholm

Wachtmeister Hans                                                    Johannishus

Wahlberg Bror                                                               Västerhaninge                                                                                      186

Wallén Göran                                                                 Lidingö                                                                                                  222

Wendel Mikael                                                                Nacka

Werner Henrik                                                                 Fridlevstad

Wikström Gunbritt och Torsten                               Karlskrona

Örtendahl Ingela                                                            Uppsala