Kontakta oss/Bli medlem

Kontakt/bli medlem


Som medlem i föreningen träffar du andra som också är sjöfarts- och historieintresserade. Vi möts 4-5 gånger per år. Hör ett föredrag om något intressant ämne och intar en gemensam lunch. Vi ses ofta på Katarina Sjöfartsklubb vid Slussen, men vi kan även ses i något museum eller intressant hus från tiden.

En gång per år brukar vi åka tillsammans på en tur till någon ort, som har anknytning till af Chapman och/eller den svenska flottan. Helsingfors/Sveaborg, Karlskrona och Göteborg är i detta sammanhang naturliga resmål, men även Forsviks varv och Stralsund har anknytningar till af Chapman.

Årsavgiften är kr 200 för en person och kr 250 för två sammanboende. Den betalas till Sällskapets plusgiro nr 414601-5

Swish 123 24 27 607

Varje ny medlem får Chapmansällskapets medlemsnål.

Mailadress: info@chapmansallskapet.com

Skriv gärna hur du har fått kontakt med föreningen.