2014

Fredagen den 21 mars i fullriggaren af Chapman

Sällskapet höll årsmöte vid vilket vår ordförande professor Marcus Hjulhammar höll ett föredrag om Gustav III:s mystiska katamaran.

I höstas hittades ett okänt skeppsvrak vid Strandvägen i Stockholm. Det var en förminskad kopia av den gigantiska katamaran som skotten Patrick Miller försökte sälja till Gustav III för krigföringen mot Ryssland på 1780-talet. Fartyget hade arbetsnamnet "Sjöspöket". Det skulle framdrivas med skovelhjul, vara över 70 meter långt, ha 1 000 mans besättning och bestyckas med 140 kanoner. Projektidén skickades på remiss till F H af Chapman som sakligt och bestämt avstyrkte affären.

Samtidigt skickar Miller en katamaran i mindre skala som gåva till den svenske kungen för att visa att principen är riktig. Fartyget bar namnet "Experiment of Leith". Det passerade Öresundstullen i juli 1790 och ankrade vid sin ankomst till Stockholm vid Skeppsholmen.


Måndagen den 14 april besöktes Beckholmsdockan

Besöket skedde i samband med dockans öppnande för året varvid Jan Linder berättade om Djurgårdsstaden och varvsområdet. Kaffe med dopp avslutade besöket.


Torsdagen den 9 oktober

Mötet började med en god lunch, serverad av Sjöfartsklubbens bitr. föreståndare Kicki Falke. Därefter redogjorde föreståndaren Torbjörn Carlsson för klubbens historia och dess inredning med inventarier hämtade från ångfartyg som gått i Skärgårdstrafik.

Vår medlem Jan Thomas Malmer från Göteborg berättade sedan medryckande om kompaniets tillkomst och dess förgrundsgestalter. Han redogjorde i tal och bild också för ostindiefararen Göteborgh II:s första resa till Kina

Torsdagen den 9 oktober på Katarina Sjöfartsklubb

Jan Thomas Malmer berättade medryckande om Ostindiska Kompaniets tillkomst och dess förgrundsgestalter. Han redogjorde också för ostindiefararen Göteborgh II:s första resa till Kina med bildförevisning. Innan föredraget intogs en god lunch serverad av Sjöfartsklubbens bitr. föreståndare Kicki Falke. Föreståndaren Torbjörn Carlsson redogjorde för klubbens historia och dess inredning med inventarier hämtade från ångfartyg som gått i skärgårdstrafik. Evenemanget samlade ett trettiotal deltagare varav 14 från Sällskapet och Maritim Kultur samt övriga från Sjöfartsklubben.

Anmärkning: Chapmansällskapet samarbetar med Sällskapet Maritim Kultur och med Katarina Sjöfartsklubb. Chapmansällskapet får utan kostnad nyttja Sjöfartsklubbens lokaler mot att klubbens medlemmar tillåts åhöra Sällskapets föredrag.

Torsdagen den 27 november på Katarina Sjöfartsklubb

Doktoranden vid marinhistoriska sektionen, Stockholm Universitet, Harry Svensson, hemmahörande i Karlskrona, höll ett mycket uppskattat föredrag om ett ämne från sin hemstad. Han berättade om mötet mellan Karlskrona varvsindustri, den judiske entreprenören Fabian Philip och af Chapman som skapade en unikt expansiv och kreativ miljö i Karlskrona under sena 1700-talet.

Auditoriet var sammansatt av medlemmar i Karlskrona Sjöfartsklubb, i Chapmansällskapet och i Maritim kultur.


.